Prinscs voor organisatieontwikkeling, training en coaching

Afspraken maken, afspraken nakomen, processen, procedures, HRM tools en nog veel meer ‘hard skills’ zijn allemaal voorwaarden voor een goede en efficiënte bedrijfsvoering, maar de belangrijkste factor binnen uw organisatie is toch de mens.
Zijn of haar gedrag bepaalt uiteindelijk hoe succesvol u bent met uw onderneming.
Prinscs beschikt over een brede kennis en ervaring aangaande het ontwikkelen, uitbouwen en verankeren van deze z.g. ‘soft skills’. Gedragsverandering bewerkstelligen is een kunst en belangrijker dan ooit in deze eeuw, waarin alles wezenlijk zal veranderen.

Lees verder:

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

SOCRATISCH GESPREK

Een Socratisch gesprek is voor mensen die op bezinnende wijze met elkaar in gesprek willen gaan: vragend, onderzoekend, wijsheid verlangend. Een socratisch gesprek daagt je uit de grenzen van je eigen denken te herkennen en te verleggen. Prikkelende vragen als ‘Hoe zit dat dan precies’, of ‘Wat is het dat je niet weet’, of ‘Waar ligt de angel van je twijfel’ stimuleren je voorbij je eigen denkgrenzen te gaan.

Creathos organiseert maandelijks een socratisch gesprek in besloten verband.  Normaliter worden deze gesprekken begeleid door Saskia van der Werff, maar de komende 4 maanden zullen de gesprekken begeleid worden door Frits Prins, prinspirator en Arthur Bijl, filosoof.

Aanmelding is verplicht, pas bij vier deelnemers vindt het gesprek doorgang.

Datum Thema
15 september 2016 Loyaliteit
13 oktober 2016 Vooroordelen
17 november 2016 Kwetsbaarheid
15 december 2016 Spiritualiteit
  • Tijdstip Donderdagavond 19:30-22:00; Inloop vanaf 19:15
  • Entreekosten €10,= (inclusief gratis consumpties)
  • Entreekosten voor een Denkkaart-trio €25,= (geeft recht op 3x toegang en gratis consumpties)
  • Locatie: Berenkoog 80 te Alkmaar (Industrieterrein Beverkoog)

Aanmelden Socratisch gesprek (verplicht) via de website van Creathos

Bij 4 deelnemers gaat het gesprek door. Meld u van te voren aan zodat u zeker bent van deelname.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Workshop begeleiding van de Dialoog (in co-creatie met Creathos BV)

De dialoog is een populaire gespreksvorm. Het is wel een gesprek dat niet vanzelf gaat. Het vraagt zowel van de deelnemers als van de gespreksbegeleider een dialooghouding, waar vanuit een dialoog kan ontstaan.

Tijdens deze workshop beoefenen de gespreksbegeleiders in spé deze dialooghouding. Tevens maken de deelnemers kennis met de dialoogmethodiek van Appreciative Inquiry (Waarderend onderzoeken).

Wat houdt een dialoog volgens de methode Appreciative Inquiry in?
Deze dialoogvorm is erop gericht om met een positieve grondhouding te leren kijken naar al wat er gebeurt. AI komt voort uit het idee dat mensen met meer vertrouwen de toekomst tegemoet treden als zij positieve ervaringen vanuit het verleden mee kunnen nemen. De methode bestaat uit 4 stappen waarbij gesprekspartners elkaar verhalen vertellen over positieve zaken uit het verleden. Hierdoor richten de gesprekspartners zich op datgene wat ze in de toekomst willen versterken. Vanuit ‘provocatieve proposities’ (dromen over wat zou kunnen zijn) formuleren deelnemers concrete actiepunten.

Hoe zict de workshopdag eruit?
De deelnemers zetten tijdens deze workshop eerste stappen om zich deze methodiek eigen te maken.  Enige ervaring in het begeleiden van groepsgesprekken is aanbevelenswaardig. We beginnen de dag met een kennismaking. Daarna gaan we in op de achtergrond van de dialoog als gespreksvorm. Vervolgens doen we een oefening, waarin een specifieke dialoogvaardigheid aan bod komt. We bieden u een referentiekader voor het profiel van een gespreksbegeleider.  Vervolgens gaan we met elkaar in dialoog. In de middag  gaan we  uitgebreid in op de 4 stappen van de dialoogmethodiek. We sluiten af met wederom een dialoog, waarin we voldoende reflectieruimte bieden over uw persoonlijke ontwikkelingspad als dialoog-gespreksbegeleider.

Voor wie?
Iedereen die geïnteresseerd is in denkwerk en in manieren om reflectie in dialoog om te zetten in zijn of haar beroepspraktijk. De training is interessant voor uiteenlopende professies: hulpverleners, bestuurders, beleidsambtenaren, leidinggeven, docenten, coaches, adviseurs, trainers, gespreksbegeleiders, voorzitters.  De training is bedoeld voor iedereen die in gesprekken met collega’s, cliënten, bestuurders of medewerkers een gelijkwaardige relatie essentieel vindt.

Uw tijdsinvestering voor de Workshop Begeleiden van een dialoog is één dag.

Data 2015/2016 Tijdstip Locatie Aantal deelnemers
Zondag 8 nov 10:00-16:30 Berenkoog 80/Alkmaar min 4- max 15
Zaterdag 19 mrt 9:30-16:00 Berenkoog 80/Alkmaar min 4- max 15
Woensdag 18 mei 9:30-16:00 Berenkoog 80/Alkmaar min 4- max 15

Tarief Workshop Begeleiden van  een dialoog is €45,- excl btw (inclusief lunch). De workshop gaat definitief door als er zich 4 mensen hebben aangemeld. Er kunnen maximaal 15 mensen deelnemen.

De samenwerking met Saskia van der Werff (Creathos) gaat verder:
Naast de workshop Goed Bestuur is er nu de workshop

Het Belangen Café

Vrijwel alle governance codes geven aan dat de Raad van Toezicht de stakeholders dialoog moet voeren; maar hoe geef je dit vorm? Prinscs en Creathos leiden u in 4 stappen door een goed gestroomlijnd proces, met als eindresultaat een belangenkaart aan de hand waarvan de RvT evenwichtige besluiten kan nemen en prioriteren.

Lees verder

Geplaatst in Goed bestuur | Een reactie plaatsen

Goed toezicht – Goed bestuur

lindeboom[1]Steeds vaker staan er oproepen in de krant om bestuurders, c.q. toezichthouders te werven. Daar waar je een aantal jaren geleden vrijwel alleen maar in een Raad van Toezicht kon komen via het Old boys network, lijkt het er nu op dat deze wijze van werven enorm is afgenomen. Of dit ook werkelijk zo is, is mij niet bekend, maar wat ik wel zie is dat veel mensen, na alle schandalen die er geweest zijn, maar weinig zin meer hebben in een bijbaan als bestuurder of toezichthouder. Waarom die verantwoordelijkheid op je nemen, terwijl het in de (semi) publieke sector ook nog eens weinig oplevert. Bovendien zijn de meeste besturen flink geprofessionaliseerd en moet jij als toezichthouder maar zien hoe je hier op adequate wijze toezicht kan houden. Natuurlijk neem je jouw opleiding en ervaring mee en worden er ook voor raden van toezicht inhoudelijk goede cursussen gegeven, maar toch! Goed toezicht blijft een lastige zaak.

Wij van Prinscs en Creathos willen graag een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van Toezichthouders en bestuurders, door op een andere manier met elkaar om te gaan, waardoor toezichthouden en/of besturen weer leuk, lerend en lonend wordt.

Lees verder:

Geplaatst in Goed bestuur | Een reactie plaatsen

Goed bestuur; een kritisch maatje?

DOOR FRITS PRINS EN SASKIA VAN DER WERFF

lindeboom[1]Er is in de afgelopen decennia veel gesproken en geschreven over management, leidinggeven en/of het besturen van organisaties. Vele theorieën en modellen zijn ontwikkeld om ons te helpen bij het inrichten van het bestuur van organisaties in zowel de publieke- als private sector. Maar wat is Goed Bestuur eigenlijk en waarom is het noodzakelijk?

Lees verder:

Geplaatst in Goed bestuur | Een reactie plaatsen