Filosofisch Speelplein

Laat je gedachten de vrije loop en word spelender-wijs! Op het Filosofische Speelplein kan je naar hartenlust op ontspannen wijze filosoferen.

‘Hé, filosofie en spelen, wat is dat voor gekkigheid???.’ Inderdaad, iets ludieks, onverwachte wendingen én diepgang zijn precies waar het in een filosofisch spel om gaat. Ludieke diepgang is vast niet het eerste beeld dat u bij filosofie heeft. Het is veel gangbaarder te denken dat filosofie stoffig is, dat je er veel grijze haren en dikke boeken voor moet hebben en dat je er vooral heel erg slim voor moet zijn. En laten we eerlijk zijn, soms klopt dat beeld. Op het Filosofisch Speelplein gaat het er anders aan toe. We combineren de lichtheid van het spel met de diepgang van het filosoferen.

Wat kan ik van een Filosofisch Speelplein spel verwachten?
Elke maand spelen we onder begeleiding van een Filosofisch Spelleider een ander spel met elkaar. Na een korte uitleg over spelregels en het filosofische gedachtegoed van het spel, schudden we de denkkaarten, laten we de denkstenen rollen, dagen we onze tegendenker uit, …..

Kom een keertje langs en speel mee!
Creathos organiseert maandelijks een Filosofisch Speelplein. Het verrassende aan het Speelplein is dat je nooit van te voren weet wie je er ontmoet en welk spel je speelt. We spelen elke maand een andere filosofisch spel, zodat je zelf de speelsheid van het filosofisch reflecteren kan ontdekken. Je kan binnen komen lopen zonder dat je je van te voren hoeft aan te melden.

Wanneer vindt het maandelijkse Filosofisch Speelplein plaats?
Eén keer per maand op de woensdagochtend ben je van harte welkom op het Filosofisch Speelplein (met uitzondering van de zomervakantie).

  • Tijdstip Woensdagochtend, 9:45-11:15 (inloop vanaf 9:30)
  • Entreekosten €5,=
  • Locatie: Bibliotheek Heerhugowaard, Parelhof 1 te Heerhugowaard
  • Filosofisch Spelleiders: Saskia van der Werff (wijsgerig gespreksleider/filosoof bij Creathos bv); Frits Prins (Mediator-Inspirator bij Prinscs); Franziska Lindinger (praktisch filosoof bij Denk-Atelier); Sandra Schouten (kunstenaar bij Het Huis van Proeven)
Data 2016 Filosofisch Spel Spelleider
16 maart De doos van Pandora>>
Een fenomenologisch denkspel
Saskia van der Werff
20 april Triviant Life Pursuit
Een filosofisch vragenspel
Franziska Lindinger
18 mei Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet
Een filosofisch ontmoetingsspel
Sandra Schouten
15 juni De DaVinci Code
Een filosofisch beeldspel
Frits Prins
26 juni Zomer Special
Filosofische Speeltuin
Hortus Alkmaar (12:30-17:00)
Saskia van der Werff
Franziska Lindinger
Frits Prins
Sandra Schouten
21 september De gifbeker van Socrates
Een creatief denkspel
Saskia van der Werff
26 oktober Franziska Lindinger
16 november Sandra Schouten
14 december Frits Prins


Aanmelden Filosofisch Speelplein (mag maar hoeft niet)

Je leert iemand beter kennen door een uur te spelen dan door een jaar te praten. Plato

Waarop is het Filosofische spel gebaseerd?
Onze filosofische spelen zijn gebaseerd op het klassiek Griekse gedachtegoed over de vrijetijdsbesteding (schole). Volgens Plato bezit iedereen het vermogen om wijsheid te verwerven, maar dat vermogen diende al vroeg in de jeugd gericht te worden. Het was een belangrijke taak van de onderwijzer om ‘het oog van de ziel te richten op het goede en het ware’, en dat gebeurde tijdens het spel. Onderwijzers dienden kinderen tijdens het spel gestructureerd te begeleiden om te voorkomen dat ze zonder inspiratie maar wat deden. Dus helemaal geen loos gespeel, wat rommelen in de zandbak, lekker ravotten of tikkertje spelen. Nee, het spelen stond in het teken van gestructureerd en begeleid onderwijs. Ook tijdens de volwassenheid speelde het spel deze rol. Spel was voor volwassenen het vermogen om in alle rust, vrij van arbeid en werk, zich te richten op het ware. En dat is heel wat anders dan wat wij tegenwoordig onder spel verstaan.

De Agora (plein) was de verzamelplaats voor vrije burgers. De agora diende als marktplaats en als plek waar men kon ontspannen. Tevens was het de vergaderplaats waar de Volksvergadering bijeenkwam.

Voorbeelden van Filosofische Spelwijzers